Hà Nội thông qua Nghị quyết bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục

Thanh Thanh|29/03/2024 19:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023-2024.

Theo đó, trong cuộc họp, ông Trần Đình Cảnh - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, lý do nghị quyết trên được thông qua là do thực trạng thiếu biên chế viên chức giáo dục của thành phố.

Trên thực tế, trong năm học 2023-2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 33 trường mầm non, phổ thông công lập được thành lập mới và đưa vào hoạt động với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh.

Trong khi đó, số biên chế sự nghiệp giáo dục thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người.

Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục. Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định thông báo bổ sung 2.648 biên chế cho thành phố Hà Nội, bao gồm: Biên chế mầm non (191 người), biên chế tiểu học (977 người), biên chế THCS (1.033 người), biên chế THPT (447 người).

Trên cơ sở nội dung trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023-2024.

bosungbienche-moitruongnet.png
Hà Nội thông qua Nghị quyết bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục

Cụ thể, tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước là 116.185 biên chế, trong đó bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTƯ ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của thành phố năm 2024.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải sử dụng số biên chế được giao bổ sung một cách hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo có số dư biên chế viên chức để thực hiện mục tiêu tinh giản 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2022- 2026.

Biên chế được giao bổ sung thực hiện từ tháng 1/2024.

Bài liên quan
  • Toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục
    Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thông qua Nghị quyết bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục