giấy phép xả thải

Đối tượng nào cần phải có Giấy phép môi trường?
Moitruong.net.vn – Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức. Do đó, đối với một số hoạt động gây hại cho môi trường thì phải có giấy phép môi trường. Vậy, đối tượng nào phải có giấy phép môi trường?