giữ chức Tổng biên tập

Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Huy giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật
Nhà báo Phạm Quốc Huy vừa được Hội Luật gia Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật kể từ ngày 14/6/2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày hôm nay.