Góc nhìn Tuần qua: Việt Nam đoàn kết, chiến thắng đại dịch

Moitruong.net.vn

– Đại dịch COVID-19 là dịp để chứng minh rằng nếu tất cả các tổ chức, mọi người dân ở một cộng đồng, một quốc gia và trên toàn thế giới cùng đoàn kết, nắm tay nhau thì chúng ta có thể cùng nhau vượt qua những thách thức rất lớn đối với toàn nhân loại.

XEM VIDEO: Chương trình “Góc nhìn Tuần qua”: Việt Nam đoàn kết, chiến thắng đại dịch

Chúng ta đều hiểu rằng COVID-19 là dịch bệnh, là nỗi lo không của riêng ai, nhưng nó cũng là phép thử của lòng tốt, của trách nhiệm, của tinh thần vì cộng đồng. Dù ít dù nhiều, mỗi một đồng tiền, mỗi hiện vật đóng góp trong giai đoạn này đều quý báu, mang giá trị nhân văn và ý nghĩa. Nó không chỉ giảm áp lực và chia sẻ với ngân sách nhà nước mà còn tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. “Mấy chục năm trước, dân nuôi bộ đội mà chúng ta đánh thắng Pháp, rồi lại thắng Mỹ. Bây giờ, mỗi người đóng góp 1 ít, tích tiểu thành đại, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid-19 thôi” – Cựu chiến binh Đỗ Văn Thơ đã nói như vậy, và chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ là như thế.

Vì vậy, chúng tôi dành trọn thời lượng của chương trình Góc nhìn tuần qua số lần này để nói về sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay.

Ban Biên Tập Moitruong.net.vn

Chia sẻ