Hà Nam: Ô nhiễm nước sông ở mức khẩn cấp

– Sáng ngày 21/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ra thông báo khẩn về tình hình ô nhiễm mức độ 2 đối với nước sông Duy Tiên, Châu Giang (đợt 11 lần 2).

>>> Cứu nạn 8 ngư dân và tàu cá Đà Nẵng ở vịnh Bắc Bộ

>>> Nhà máy Z157 tiếp thu, khắc phục những thông tin sau khi Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống phản ánh

Nước sông Duy Tiên, Châu Giang bị ô nhiễm cấp độ 2. Ảnh minh họa

Theo đó, đợt ô nhiễm trên sông Duy Tiên diễn ra từ ngày 17/12 đến nay đã chảy tới sông Châu Giang và có khả năng lớn ảnh hưởng đến sông Đáy do cống Nhật Tựu đang đóng.

Theo kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Hà Nam, vào lúc 8h30 ngày 20/12/2018 nước tại Đập Phúc, cầu Câu Tử đã có màu đen, mùi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT Hà Nam) đã lấy và phân tích mẫu nước tại các vị trí trên, phát hiện nồng độ các chất ô nhiễm vượt nhiều lần mức cho phép.

Kết quả quan trắc môi trường tại Đập Phúc như sau: Nồng độ Amoni là 15,5 mg/L-N, vượt 51,6 lần; ôxy hoà tan là 2,45mg/L, nhỏ hơn 2,04 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Tại cầu Câu Tử: Nồng độ Amoni là 10,8 mg/L-N, vượt 36 lần; ôxy hoà tan là 3,65 mg/L, nhỏ hơn 1,36 lần giới hạn cho phép.

Sở TN&MT tỉnh Hà Nam cho biết, nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh.

Sở cũng đã đề nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, thị trấn ven sông sông Châu Giang, Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời yêu cầu ngành thủy lợi xem xét để bố trí lịch cấp nước phục vụ việc sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

Phương Thảo (t/h)