Hà Nội: Ban hành Kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt rùa hồ Hoàn Kiếm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND, Bảo tồn cá thể Giải Sin-hoe (rùa Hoàn Kiếm) tại các hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

>>>Từ 2020: Kiểm tra khí thải ô tô sẽ áp dụng tiêu chí mới

>>>Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kế hoạch nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái phù hợp điều kiện sống của loài rùa Hoàn Kiếm, góp phần nâng cao công tác bảo tồn, ngăn chặn sự suy giảm, từng bước phục hồi, cải thiện và tăng số lượng rùa Hoàn Kiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, kế hoạch giai đoạn 2018-2020 bao gồm: Bảo vệ an toàn rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, hồ Xuân Khanh trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây; Xây dựng, trình duyệt dự án về môi trường sinh thái, đa dạng sinh học tại các hồ: Đồng Mô, Xuân Khanh theo quy định; Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất xây dựng cơ sở bảo tồn Rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô; Triển khai điều tra, khảo sát, xác minh số lượng cá thể, giới tính rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Xuân Khanh và Đồng Mô.

Giai đoạn 2021-2025: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện tự nhiên, môi trường phù hợp rùa Hoàn Kiếm tại các khu hồ Đồng Mô, Xuân Khanh, làm căn cứ đề xuất kế hoạch ghép đôi sinh sản.

Giai đoạn 2026-2030: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn nhằm bảo vệ an toàn rùa Hoàn Kiếm tại các hồ: Đồng Mô, Xuân Khanh; Thực hiện các dự án: Bảo tồn, ghép đôi sinh sản, ương nuôi giống loài rùa Hoàn Kiếm theo quy định; Bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sinh vật và loài rùa Hoàn Kiếm tại các hồ: Đồng Mô, Xuân Khanh theo dự án được phê duyệt.

Kế hoạch nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái phù hợp điều kiện sống của loài rùa Hoàn Kiếm, góp phần nâng cao công tác bảo tồn, ngăn chặn sự suy giảm, từng bước phục hồi, cải thiện và tăng số lượng rùa Hoàn Kiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đăng Lâm (t/h)