Hà Nội: Đến năm 2020, 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không sử dụng túi nilon

Moitruong.net.vn

– Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon khó phân hủy, giảm tối đa các cơ sở sản xuất bao bì từ nhựa.

Thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững TP Hà Nội năm 2019, thành phố phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon khó phân hủy; giảm tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa xuống thấp nhất.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm đảm bảo phát triển nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế hệ mới. Đồng thời, ứng dụng, đổi mới trang thiết bị công nghệ, quy trình quản lý; hình thành mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường; thực hiện lồng ghép vào nội dung của các chương trình, kế hoạch hiện có; huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Toàn thành phố phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ các DN trong lĩnh vực phân phối có nhận thức, được hướng dẫn, áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng đạt 50%.

Giảm 50% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh và phấn đấu đến ngày 31/12/2020, 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon khó phân hủy; giảm tối đa các cơ sở sản xuất hao bì tiêu dùng từ nhựa xuống thấp nhất.

Đến năm 2020, 100% các trung tâm thương mại, siêu thị ở Hà Nội không dùng túi nilon

Tỷ lệ các DN trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường đạt 60%.

Cùng với đó, gắn kết các DN trong công tác bảo vệ môi trường, từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, phấn đấu 80% DN tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

Về góp phần đạt chỉ tiêu quốc gia đến năm 2020, thành phố phấn đấu: Tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong GDP đạt 42%. Tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ đối với chất thải được thu gom đối với: chất thải rắn sinh hoạt đô thị 85%; chất thải rắn công nghiệp 75%, chất thải rắn xây dựng 50%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về kỹ năng sản xuất và tiêu dùng bền vững…, thành phố sẽ tập trung phát triển hệ thống phân phối bền vững của các DN phân phối.

Cụ thể, thành phố sẽ đánh giá tiềm năng thị trường và khả năng cung ứng, phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố…

Ngoài ra, thành phố sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững, chống rác thải nhựa.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã thực hiện chiến lược “Nói không với ống hút nhựa”. Các đơn vị đều cam kết ủng hộ và chung tay với các chiến dịch bảo vệ môi trường, hướng đến việc không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, sử dụng ống hút tre tái sử dụng để thay thế cho ống hút nhựa.

Ống hút tre 100% tự nhiên và hữu cơ này được trồng, thu hoạch và sản xuất thủ công bởi các doanh nghiệp và dân tộc thiểu số của các tỉnh thành trong cả nước.

Nguyệt Minh (T/h)