túi nilon

[VIDEO] Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong ngày Tết ông Công ông Táo
Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, nhiều bạn trẻ đã tình nguyện có mặt tại các khu vực có ao, hồ, sông,… nhằm tuyên truyền vận động người dân thả cá đừng thả túi nilon. Đây là hành động ý nghĩa trong ngày Cúng ông Công ông Táo, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.