túi nilon

Thái Bình: Cánh đồng không rác thải ở Quỳnh Phụ
Tham gia phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phụ nữ huyện Quỳnh Phụ ( Thái Bình) đã thực sự làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các mô hình “Nói không với rác thải nhựa”; “phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”; “hạn chế sử dụng túi nilon” và mô hình “cánh đồng không rác thải”... ở nhiều xóm làng đã được hình thành.