Hà Nội: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh của các trường THPT

Moitruong.net.vn

– Các đơn vị phải thực hiện 3 nội dung: Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thu chi tài chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Ảnh minh họa

Các nhà trường, trung tâm phải thực hiện nghiêm túc Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đơn vị xây dựng kế hoạch trường lớp và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Theo đó, các đơn vị phải thực hiện 3 nội dung công khai gồm: Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thu chi tài chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường, trung tâm hoàn thành việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 20-1-2020. Chỉ tiêu tuyển sinh của các nhà trường phải được xây dựng dựa vào điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra các điều kiện tuyển sinh lớp 10 tại cơ sở, từ đó sẽ ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của từng đơn vị. Những đơn vị không bảo đảm điều kiện theo quy định sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Năm học 2019-2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập, công lập tự chủ tài chính là hơn 67.000 học sinh.

Minh Anh (t/h)