Hà Nội: Rà soát kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020

Moitruong.net.vn

– UBND thành phố Hà Nội vừa vừa ban hành Công văn số 4699/UBND-KH&ĐT yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

Công văn nêu rõ UBND Thành phố yêu cầu từng quận, huyện, thị xã phải tự cân đối thu chi ngân sách; chi trong khả năng thu, giảm thu thì giảm chi; giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch giao, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng địa bàn; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế; rà soát, khai thác tối đa các khoản tăng thu còn dư địa; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm nguồn thu. Từng địa phương phải tự cân đối thu, chi ngân sách; quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao.

Ảnh minh họa

Các địa phương cần quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao, kể cả số vốn chuyển nguồn năm 2019 sang thực hiện trong năm 2020. Từ nay đến cuối năm 2020, các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, đồng thời rà soát và có phương án điều chỉnh vốn cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án cấp bách và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn…

Thời gian qua, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố Hà Nội đã trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Nghị quyết về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm; các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố hàng năm. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổng hợp như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố trong việc thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm và thường xuyên giao ban định kỳ hàng quý, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng cơ bản toàn Thành phố.

Đến hết năm 2020, nguồn vốn cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn được bảo đảm như đã phê duyệt và dự kiến hoàn thành 546/551 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố; hoàn thành 851/856 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện.

Minh Anh