Hà Nội: Tăng cường chăm sóc, bảo vệ cây mới trồng an toàn trong mùa mưa bão 2019

Moitruong.net.vn

– Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Công văn số 7780/SXD-HT về quản lý và tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ cây mới trồng đảm bảo an toàn mùa mưa bão năm 2019

Căn cứ thực trạng theo dõi, kiểm tra hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố cho thấy một số cây bóng mát bị chết; cây mới trồng có tán phát triển không cân đối; một số cây mới trồng không có cọc chống hoặc cọc chống bị bung, mục hỏng có nguy cơ đổ, gẫy mất an toàn đặc biệt trong mùa mưa bão.

Ảnh minh họa

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại và hạn chế việc lấy mất các cọc chống cho cây bóng mát mới trồng trên địa bàn Thành phố đang tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gẫy, đổ gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa bão năm 2019 và ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng và phát triển cây mới trồng; Để có cơ sở thống nhất quy chế phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh căn cứ vào thực tiễn quản lý, duy trì cây bóng mát khẩn trương đề xuất quy chế phối hợp trong việc bảo vệ cọc chống cho cây bóng mát theo nội dung chỉ đạo của Sở Xây dựng tại Văn bản số 9723/SXD-HT ngày 22-10-2018 gửi Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị để thống nhất quy chế phối hợp bảo vệ các cọc chống cho cây mới trồng.

Để triển khai đồng bộ công tác quản lý, duy trì và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân giảm thiệt hại từ nguy cơ gãy, đổ từ hệ thống cây xanh mới trồng trong mùa mưa bão năm 2019 và định hướng cho cây phát triển tán cân đối, khỏe mạnh, có hình dáng, kích thước cành lá phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ, mỹ quan đô thị, đặc điểm không gian sống của cây hoàn thành nhiệm vụ của UBND Thành phố giao, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, nhà thầu thi công khẩn trương rà soát trồng thay thế các cây bị chết hoặc chết ngọn, trồng bổ sung vào các vị trí trống, tăng cường công tác chăm sóc, cắt sửa, bổ sung thay thế cọc chống chưa đảm bảo để giúp cây bóng mát mới trồng sinh trưởng ổn định, đảm bảo thẩm mỹ, mỹ quan đô thị đối với các công trình dự án được Thành phố giao thực hiện hoặc làm chủ đầu tư.

Giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đôn đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp trong việc bảo vệ cọc chống cho cây bóng mát nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến cây. Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh phối hợp với các đơn vị được Thành phố giao thực hiện quản lý duy tu, duy trì cây bóng mát trên địa bàn Thành phố thống nhất Quy chế phối hợp trong việc bảo vệ cọc chống gửi UBND cấp huyện để phối hợp trong công tác bảo vệ các cọc chống cho cây bóng mát.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã/phường/thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân có biện pháp bảo vệ cây mới trồng; phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các đơn vị được giao thực hiện quản lý duy tu, duy trì hệ thống cây xanh để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến cây bóng mát, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến cây đặc biệt là các cọc chống để chấm dứt tình trạng trên.

Tú Anh (T/h)