Hà Nội thành lập khu cách ly ở khách sạn cho người nước ngoài tự nguyện trả phí

Moitruong.net.vn

– Khách sạn Hòa Bình (Hoàn Kiếm) đã được UBND thành phố Hà Nội chọn thực hiện cách ly tập trung cho khách nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19.

UBND Hà Nội vừa quyết định thành lập một cơ sở cách ly tập trung tại quận Hoàn Kiếm cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, chi phí người cách ly tự chi trả.

Theo đó, điểm cách ly tập trung đặt tại khách sạn Hòa Bình (phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm), dành cho người nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố ủy quyền UBND quận Hoàn Kiếm phụ trách việc tổ chức cách ly tại khách sạn Hòa Bình. Sau khi hết thời hạn cách ly, quận ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn và trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho người được cách ly; Ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khách sạn Hòa Bình

Sở Y tế, Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố những vấn đề phát sinh để xin kiến chỉ đạo.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã có 15 khu cách ly (9 khu của quân đội, một khu của Bệnh viện Công an thành phố và 5 khu dân sự) với trên 14.000 chỗ. Trong đó Bệnh viện Công an thành phố có 88 chỗ ở dành cho cách ly, khách sạn Hòa Bình (quận Hoàn Kiếm) có 80 chỗ ở dành cho người nước ngoài.

Mai Lê