Hà Nội thành lập thêm 2 cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh

Moitruong.net.vn

– Hà Nội vừa có chủ trương đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đông La và Cụm công nghiệp Dương Liễu – giai đoạn 2 tại huyện Hoài Đức theo hướng công nghiệp xanh, sạch, ứng dụng khoa học công nghệ cao.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 2606-TB/KL thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về việc thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Thường trực Thành ủy thống nhất đồng ý về nguyên tắc chủ trương lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội.

Theo đó, TP chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm xem xét năng lực và quyết định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy định. Sở Công Thương Hà Nội chịu trách nhiệm về thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trình UBND TP Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về nguyên tắc chủ trương lập Cụm công nghiệp Đông La, Dương Liễu – giai đoạn 2

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, bảo đảm phát triển theo định hướng công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn).

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, bãi để xe, trạm nạp điện…); bảo đảm việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, chất thải. Đồng thời, ưu tiên di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề tại khu dân cư ra khu vực sản xuất tập trung nhưng phải bảo đảm các tiêu chí nêu trên.

“Tuyệt đối không bố trí nhà ở, lưu trú, trung tâm dịch vụ thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại… hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến người dân sinh sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực” – Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Để thực hiện, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư, cho thuê đất và xác định tiền thuê đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy định của pháp luật.

Việc thành lập các cụm công nghiệp nêu trên phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch liên quan khác. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầu tư hiện hành của Nhà nước và thành phố…

Thường trực Thành ủy cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, không để phát sinh các khiếu kiện phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

An Nhiên