Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả giải pháp về chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

(Moitruong.net.vn) – TP.Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện giải pháp về chăn nuôi lợn và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn trên địa bàn thành phố. 

Thịt lợn

Tăng cường thực hiện các giải pháp tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực trạng chăn nuôi, các giải pháp tiêu thụ sản phẩm thịt lợn hiện nay và trong thời gian tới trên địa bàn thành phố. Trong đó, đề xuất UBND thành phố cơ chế hỗ trợ trước mắt: hỗ trợ toàn bộ vắc xin, thuốc sát trùng, chế phẩm xử lý môi trường cho các trại chăn nuôi lợn để phòng bệnh và xử lý môi trường không để dịch bệnh bùng phát. Sử dụng quỹ đầu tư, quỹ bình ổn giá của thành phố cho vay không lãi suất để khuyến khích doanh nghiệp giết mổ, chế biến hợp tác với trại chăn nuôi thực hiện mua lợn cho các trại chăn nuôi về giết mổ, chế biến cấp đông thịt, sản phẩm từ thịt.

Tăng cường chế biến, đa dạng hóa sản phẩm từ thịt lợn, tăng sức tiêu thụ của thị trường trong nước. Hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng cho các trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư đảm bảo duy trì chăn lợn. Chỉ đạo các đơn vị có năng lực dự trữ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn tăng cường thu mua giết mổ cấp đông đối với thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn.

Về lâu dài, thành phố cơ cấu lại ngành Chăn nuôi, phát triển chăn nuôi theo quy hoạch; phát triển chăn nuôi theo vùng, theo xã trọng điểm, trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Cân đối nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong và ngoài thành phố để cấp phép cho các trại đảm bảo điều kiện về chất lượng, điều kiện chăn nuôi. Xây dựng khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, trại chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, thành phố có chính sách hỗ trợ như: Giống, thiết bị chăn nuôi, hệ thống xử lý môi trường, cơ sở hạ tầng.

Từng bước đưa sản xuất con giống là sản phẩm chủ lực của ngành Chăn nuôi Hà Nội để vừa cung cấp giống cho thành phố và các tỉnh khác. Để nâng cao năng suất, chất lượng trong chăn nuôi, sản xuất giống lợn cần có chính sách hỗ trợ xây dựng một số cơ sở chăn nuôi, sản xuất giống lợn; khuyến khích doanh nghiệp chăn nuôi đảm bảo điều kiện nhập khẩu giống lợn cao sản.

Cùng với đó, hỗ trợ tổ chức hợp tác liên kết chăn nuôi; hỗ trợ thiết bị, xe chuyên dụng cho cơ sở giết mổ; hỗ trợ thiết bị bảo quản cho cơ sở, cửa hàng tiêu thụ sản phẩm. Thành lập hội chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm…

Quỳnh Mai