Hà Tĩnh cho đấu giá 3 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà My|04/03/2024 12:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, 03 khu vực mỏ được phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 có diện tích 46,56 ha.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 với 03 khu vực mỏ diện tích 46,56 ha trong đó có 2 khu vực mỏ đất san lấp và 1 khu vực mỏ đất làm gạch, ngói.

Cụ thể, 2 khu vực mỏ đất san lấp cùng ở huyện Thạch Hà, gồm: Mỏ đất Ngọc Sơn 1 - xã Ngọc Sơn với diện tích 8,63ha và mỏ đất san lấp Lưu Vĩnh Sơn 1 - xã Lưu Vĩnh Sơn với diện tích 17,28ha. Mỏ đất làm gạch, ngói ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, có diện tích 20,65ha.

4-ksan.jpg
Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện công tác đấu giá là năm 2024, mục tiêu bảo đảm kịp thời nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án lớn trên địa bàn tỉnh sắp triển khai. Hà Tĩnh yêu cầu công suất khai thác khi xây dựng hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản, sau khi trúng đấu giá với mỏ đất san lấp là tối thiểu 300.000m3 nguyên khai/mỏ/năm, còn đất làm gạch, ngói phải đáp ứng nhu cầu công suất của các nhà máy gạch tuynel trên địa bàn tỉnh.

Sau khi công bố, công khai kế hoạch đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện khảo sát, điều tra, đánh giá khoáng sản để làm cơ sở xác định số tiền đặt trước, lập hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đấu giá, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở cũng được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị, địa phương liên quan lập phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, dự toán thăm dò khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt; xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh cho đấu giá 3 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng