Hà Tĩnh: Khẩn trương phòng,chống tình trạng “khát nước” ở hồ đập

– Để chủ động phòng chống hạn hán và thiếu nước, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chỉ thị, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương phòng chống hạn hán, tránh để xảy ra tình trạng “đói” nước ở hồ đập

>>> Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh

>>> Đình chỉ 60 chuyến xe khách do vi phạm luồng tuyến tại Hải Phòng

Chủ động phòng chống tình trạng thiếu nước tại hồ, đập chứa nước. Ảnh minh họa

Theo thống kê, năm 2018, lượng mưa các vùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạt phổ biến từ 44% đến 66% so với lượng mưa cả năm của TBNN; hầu hết các hồ chứa có dung tích trữ đạt rất thấp so với thiết kế và cùng kỳ năm 2017. Các hồ chứa nước lớn như: Kẻ Gỗ, Sông Rác, Vực Trống, Cửa Thờ – Trại Tiểu,… lượng nước chỉ đạt từ 39% – 67% so với thiết kế và đạt từ 50% – 73% so với cùng kỳ năm 2017.

Để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước, phục vụ sản xuất, dân sinh,UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chỉ thị yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã;và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước, đồng thời lập kế hoạch tích nước các hồ chứa phù hợp.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cấp huyện và công ty nhằm đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân, chủ động cân đối nguồn nước, xây dựng phương án tưới nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2018 – 2019

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát động chiến dịch ra quân làm thủy lợi từ ngày 20/11/2018 đến ngày 20/12/2018, tổ chức thông tin tuyên truyền về tình hình nguồn nước, diễn biến thời tiết tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy nước, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả.

Trong dịp này, Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Công ty TNHH MTV Thủy lợi sẽ đồng loạt triển khai các chiến dịch ra quân làm thủy lợi nội đồng; thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước từ hồ Ngàn Trươi bổ sung nguồn nước phục vụ chống hạn năm 2019.

Phương Thảo (t/h)