Hà Tĩnh: Yêu cầu người dân trở lại sau nghỉ lễ phải khai báo y tế

Moitruong.net.vn

– Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu những người đến/về Hà Tĩnh từ địa phương khác sau ngày 30/4 đều phải khai báo y tế.

Theo công văn số 2587/UBND-VX1 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được ban hành ngày 03/5/2021 đã nêu rõ: Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân khi đến/về Hà Tĩnh từ địa phương khác trên cả nước sau ngày 30/4/2021 phải thực hiện khai báo y tế. Các trường hợp đi/về từ các điểm có dịch theo thông báo của Bộ Y tế hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi lưu trú/cư trú để được hướng dẫn cách ly phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV2.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và người đứng đầu các cấp ở địa phương chịu trách nhiệm nếu cán bộ dưới quyền, người dân trên địa bàn không thực hiện khai báo y tế, hoặc khai báo không trung thực để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Về công tác truyền thông, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, gây mất ổn định trong xã hội.

Ngọc Trâm