khai báo y tế

Việt Nam chính thức tạm dừng khai báo y tế nội địa
Moitruong.net.vn – Căn cứ tình hình, khả năng đáp ứng dịch Covid-19, Bộ Y tế đã có văn bản tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng,…) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.