Hải Dương: Xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn chất lượng cao

Moitruong.net.vn

– Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá kết quả đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh nhãn chất lượng.

Sáng 5.8, tại xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh), Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hàng hóa tại TP Chí Linh”.

Các cây nhãn trong mô hình cho năng suất cao, chất lượng ngon, mẫu mã quả đẹp

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng sản xuất, xây dựng mô hình thâm canh, cải tạo và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật thâm canh tại vườn nhãn của 3 hộ dân ở các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm với tổng diện tích 0,5 ha.

Đề tài đã tiến hành 3 thí nghiệm trên 33 cây nhãn để thâm canh, cải tạo và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật thâm canh tại vườn nhãn của 3 hộ dân ở các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi và phường Bến Tắm, phường Hoàng Tân (TP. Chí Linh) với tổng diện tích 10 ha.

Ban chủ nhiệm đề tài đã bổ sung phân bón hữu cơ sinh học AT01 trên nền đất, hướng dẫn người dân cắt tỉa cành, tạo tán trong điều kiện cụ thể của địa phương và hoàn thiện kỹ thuật điều tiết ra hoa.

Kết quả, các cây nhãn thực hiện thí nghiệm cho năng suất cao, trung bình từ 170 – 190 kg/cây, chất lượng quả ngon, mẫu mã quả đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Minh Anh