Hải Phòng (Bài 6): Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đề nghị Thành uỷ chỉ đạo xử lý Giám đốc sở TN&MT vì vi phạm Luật Báo chí và Quy chế phát ngôn

Moitruong.net.vn

– Mặc dù, đã được UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng ông Giám đốc sở TN&MT Hải Phòng là người phát ngôn của Sở không chấp hành, không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí, Nghi định 09/NĐ-CP của chính phủ và Quyết định số: 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Do vậy, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã ban hành văn bản đề nghị Thành uỷ Hải Phòng vào cuộc chỉ đạo xử lý đối với người phát ngôn của sở TN&MT. 

Ngày 29/9/2020, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã ký và ban hành công văn số 23/CV-MTCS gửi Thành uỷ Hải Phòng về việc xử lý Giám đốc sở TN&MT Hải Phòng vi phạm Luật Báo chí và Quy chế phát ngôn.

Ông Trần Văn Phương – Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, người phát ngôn của Sở bị đề nghị xử lý vì vi phạm Luật Báo chí và Quy chế phát ngôn. Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn

Nội dung công văn có nêu: Ngày 22/7/2020, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã đăng tải bài viết: “Thủy Nguyên (Hải Phòng) – Bài 1: Người dân tố cáo KCN Nam Cầu Kiền xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường”. Bài báo phản ánh KCN Nam Cầu Kiền do Công ty CP Shinec làm chủ đầu tư đã có hành vi xả nước thải có màu sắc khác thường ra sông Cấm và các doanh nghiệp trong KCN Nam Cầu Kiền hoạt động xả khói bụi, tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải đã nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương. Cùng với đó, ngày 27/7/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số: 4745/UBND-MT chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thủy Nguyên vào cuộc xử lý thông tin phản ánh KCN Nam Cầu Kiền xả nước thải gây ô nhiễm môi trường và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và thông tin đến cơ quan báo chí theo quy định trước ngày 10/8/2020. Tuy nhiên, đến nay sở Tài nguyên và Môi trường vẫn không có thông tin phản hồi tới cơ quan báo chí theo quy định.

Công văn số 23/CV-MTCS của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đề nghị Thành uỷ chỉ đạo UBND TP Hải Phòng xử lý Giám đốc sở TNMT vì vi phạm Luật Báo chí và Quy chế phát ngôn

Tiếp đó, ngày 31/7/2020, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống kí công văn số 07/CV-MTCS gửi UBND thành phố Hải Phòng để làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố về doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường và đề nghị cung cấp 09 hồ sơ liên quan đến việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của sở ngành chức năng Tp. Hải Phòng đối với Công ty CP Shinec (chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền).

Sau khi tiếp nhận công văn của Tạp chí, ngày 18/8/2020, UBND TP Hải Phòng đã có công văn số 2679/VP-BC gửi sở Tài nguyên và Môi trường, sở Thông tin và Truyền thông làm việc với cơ quan báo chí và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Văn bản chỉ đạo là như vậy, nhưng đến nay Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường và sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vẫn không bố trí làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Mặc dù, phóng viên của Tạp chí đã nhiều lần chủ động liên hệ đặt lịch làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng lãnh đạo sở này vẫn bất hợp tác. Hành vi bất hợp tác, không thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí, Nghị định 09/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số: 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND Tp. Hải Phòng về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xét thấy hành vi bất hợp tác, không thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của thành phố Hải Phòng.

Bằng văn bản này, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống kính đề nghị Thường trực thành ủy Hải Phòng chỉ đạo UBND Thành phố Hải Phòng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là người phát ngôn của Sở, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Sau khi có kết quả xử lý vi phạm đối với người phát ngôn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Thành ủy Hải Phòng gửi thông tin phản hồi tới tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống để Tạp chí thông tin tới bạn đọc.

Dư luận đang rất trông chờ sự vào cuộc của Thành uỷ Hải Phòng chỉ đạo xử lý quyết liệt đối người phát ngôn của sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng.

Ban biên tập