hệ sinh thái

Trồng mới 10.000 cây tràm tại Hà Tĩnh
Nhằm đa dạng hóa cây xanh trong hệ sinh thái đô thị, không gian về cảnh quan mới cho thành phố, mới đây TP.Hà Tĩnh đã tổ chức trồng mới 10.000 cây tràm.