hệ sinh thái

Đồng Tháp: Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng
Nhằm bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng, vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022.