hệ sinh thái tự nhiên

Việt Nam thúc đẩy hành động bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học
Việt Nam là nơi có nhiều khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao như các vùng đất ngập nước quan trọng, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, những khu vực là đối tượng phục hồi hoặc tái thiết lập các chức năng hệ sinh thái tự nhiên...