Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020

Moitruong.net.vn

– Sáng nay, 30/12, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ngành Tuyên giáo xác định cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống theo hướng nhanh, chất lượng, hiệu quả hơn.

Ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác công thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ 2021-2026…

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2020, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nêu rõ toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ để hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngành chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc, bảo đảm trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo bầu không khí vui tươi, hồ hởi trong xã hội, qua đó đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những thành tựu đạt được của đất nước trong năm 2020 có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngành Tuyên giáo.

Nhìn lại kết quả công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, báo cáo nêu rõ: Vượt qua những khó khăn, thách thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, có nhiều việc mới và khó với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; một số mặt đạt chất lượng tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Toàn ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mạnh Trường

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đại diện các cơ quan, đơn vị cho rằng, công tác Tuyên giáo đã góp phần tích cực khơi gợi tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết trong nhân dân. Tuy nhiên, để công tác tuyên giáo hiệu quả hơn nữa, cần nắm và định hướng dư luận sớm và sâu hơn, đa chiều. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật.

Nhiều vấn đề ban đầu chỉ là những bức xúc dân sinh nhỏ, nhưng nếu không giải quyết tốt ngay từ đầu thì có thể trở thành những vấn đề lớn. Vì thế, cần nghiên cứu giải quyết triệt để các vấn đề ngay từ đầu, kết hợp giữa công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý cán bộ, công khai các quy hoạch… với vai trò của tuyên giáo. Ngoài ra, cần tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện nay.

An Nhiên