Hội Nước sạch và môi trường Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam thăm gian trưng bày Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tại Hội Báo toàn quốc năm 2024
Sáng ngày 15/3, tại Hội Báo toàn quốc 2024, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đến chúc mừng và tham quan gian trưng bày Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.