Hội thảo “Biến đổi khí hậu – Sự phát triển và hoạt động kiểm kê hiệu ứng nhà kính”

(Moitruong.net.vn) – Nhằm xác định các giải pháp kiểm kê, xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động về kiểm kê khí nhà kính, giải quyết các thách thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phốHà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Nhóm các thành phố đứng đầu về biến đổi khí hậu đã khai mạc Hội thảo Biến đổi khí hậu – Sự kiểm kê và hoạt động kiểm kê hiệu ứng nhà kính trên địa bàn thành phố.

bien doi khi hau

Hội thảo “Biến đổi khí hậu – Sự phát triển và hoạt động kiểm kê hiệu ứng nhà kính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác Biến đổi khí hậu như: Lập Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn TP; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH; Xử lý ô nhiễm một số hồ trên địa bàn Thành phố; Kiểm kê, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý phát thải KNK lĩnh vực chất thải và đang thực hiện cho 4 lĩnh vực còn lại;

Quy hoạch đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung; Thu thập thông tin khí tượng thủy văn và thiên tai 2011 – 2015; Dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường; Xây dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ…

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng mở rộng hợp tác với các mạng lưới quốc tế trong đó có tổ chức nhóm các thành phố lãnh đạo về khí hậu để cùng chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học từ Nhóm các thành phố đứng đầu về biến đổi khí hậu sẽ giúp TP.Hà Nội đưa ra được các giải pháp để kiểm kê khí nhà kính, xác định các nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tiễn trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính nói riêng và ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung.

A.Minh (T/h)