Hướng tới kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Sơn Hà|10/06/2024 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Để ghi nhớ, khắc sâu một sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhà nước ta, ý chí thống nhất Tổ quốc của nhân dân trong suốt hàng nghìn năm lịch sử. Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Các đây đúng 70 năm, sau những chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự và ngoại giao, Hiệp định Giơnevơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết. Đây là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cách mạng nước ta và thế giới trong tình hình quốc tế lúc bấy giờ.

Với tầm nhìn xa, trông rộng, thấy trước âm mưu của địch phá hoại Hiệp định Giơnevơ, đàn áp, trả thù những người kháng chiến. Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc chiến đấu và chuyển hàng vạn đồng bào và con em các gia đình cách mạng đi cùng với bộ đội và cán bộ tập kết ra Bắc để đào tạo đội ngũ cán bộ vừa góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Cùng với một số địa điểm khác, Sầm Sơn, Thanh Hóa có vinh dự là địa điểm chính được đón tiếp đầu tiên cán bộ, chiến sỹ, học sinh và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

qq2.jpg
Tượng đài “Con tàu tập kết” tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn đang được đơn vị thi công hoàn thiện.

Trong những ngày tháng ấy, đời sống Nhân dân miền Bắc nói chung, đồng bào Thanh Hóa nói riêng hết sức khó khăn. Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, với tình cảm Bắc - Nam một nhà, tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, ra sức chuẩn bị cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để đón tiếp cán bộ, chiến sỹ, học sinh cùng nhiều gia đình cách mạng miền Nam tập kết.

Sự đón tiếp chu đáo, tận tình, tình cảm đằm thắm của đồng bào Sầm Sơn, Thanh Hóa, đã làm ấm lòng những người con miền Nam trên đất Bắc. Các huyện Nông Cống, Đông Sơn, Vĩnh Lộc … đã ủng hộ nhiều lương thực thực phẩm cần thiết để hỗ trợ đồng bào miền Nam sớm ổn định cuộc sống, yên tâm học tập công tác.

Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh miền Nam ra tập kết, từ ngày 15/10/1954 đến 1/5/1955, Thanh Hóa đã đón nhận 1.869 thương, bệnh binh, 47.346 cán bộ, 5.922 học sinh và 1.443 gia đình cán bộ tập kết ra Bắc.

qq1.jpg
Bia ghi danh Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đón tiếp đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Nhằm ghi nhớ, khắc sâu một sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, sắp tới Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Hội thảo Khoa học “Thanh Hóa với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - 70 năm sâu nặng nghĩa tình”; khánh thành công trình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại thành phố Sầm Sơn; tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Kỷ niệm 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc tại Sầm Sơn - Thanh Hóa là để ghi nhớ, khắc sâu một sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đất nước ta. Tự hào với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, chúng ta nguyện làm hết sức mình để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng tới kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc