huyện Bình Giang

Hải Dương: Kênh Kim Sơn ô nhiễm, nguy cơ thiếu nước tưới cho lúa
Nước kênh Kim Sơn bị ô nhiễm làm cho các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng lúa.