huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh thực hiện '3 trước, 4 tại chỗ' trong phòng chống thiên tai
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lên phương án chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, với phương châm '3 trước, 4 tại chỗ'.