huyện Cô Tô

Quảng Ninh hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
Quảng Ninh là một trong số ít địa phương trên cả nước đã ban hành nhiều chính sách hiệu quả để phát triển lâm nghiệp bền vững. Thời gian qua tỉnh đã có nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất rừng hiệu quả.