huyện Đô Lương

Các trạm bơm không hoạt động được khiến gần 1.000 ha lúa xuân ở Nghệ An gặp hạn
Từ gần một tuần nay, mực nước sông Lam xuống thấp, các trạm bơm dọc sông Lam tiếp tục không hoạt động được. Gần 1.000 ha lúa vụ Xuân đã bị ảnh hưởng.