huyện Mỹ Đức

Khách du lịch đến Hà Nội trong 6 tháng đầu năm tăng gần 3 lần so với năm trước
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 8,61 triệu lượt người, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 211.300 lượt, khách nội địa đạt 8,4 triệu lượt.