Huyện Quế Phong

Nghệ An: Nắng nóng đầu mùa, nhiều diện tích lúa ở huyện Quế Phong bị thiếu nước
Trước thực trạng trên, Công ty thuỷ nông cùng với nông dân dùng máy bơm dã chiến, dồn sức chống hạn cứu lúa nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do hạn gây ra.