[Infographic] Những truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Moitruong.net.vn

– 90 năm cống hiến, trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu (26/3), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp.

Theo TTXVN