[Infographic] Thiệt hại do thiên tai xảy ra ngày 8 và 9/6 tại một số địa phương

Thanh Thảo|10/06/2024 19:00

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

1.png
333333.png

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Thiệt hại do thiên tai xảy ra ngày 8 và 9/6 tại một số địa phương