thiệt hại

Thái Nguyên: Giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra
Những năm gần đây, các loại hình thiên tai đã gây thiệt hại cả về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân. Do vậy, để giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra, các cấp, ngành của tỉnh Thái Nguyên đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống, ứng phó.