[Infographic] Thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– Chính phủ Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã làm rất tốt công tác kiểm soát cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra trong 6 tháng đầu năm.

Theo TTXVN