[Infographics] 1.463 tỷ đồng xây dựng Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Moitruong.net.vn

– Dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất-chế biến cho các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận cũng như khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Giai đoạn 1 của dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tổng diện tích quy hoạch hơn 108ha với các phân khu chức năng chính bao gồm hai bến cảng 70.000- 100.000 DWT (DWT – trọng lượng toàn phần của tàu) và một bến cảng 20.000 DWT cùng với khu kho bãi, hạ tầng dịch vụ.

Công suất thiết kế lượng hàng qua cảng khoảng 3,3 triệu tấn/năm.

Theo Vietnam+