[Infographics] 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025

Moitruong.net.vn

– Trong 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 có 7 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu xã hội và 5 chỉ tiêu về môi trường.

Theo VTV