[Infographics] Bộ luật lao động sửa đổi 2019 mới như thế nào?

Moitruong.net.vn

– Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có 10 điểm mới đối với người lao động và 6 điểm mới đối với người sử dụng lao động.

Theo Tuổi trẻ