[Infographics] Cách ly toàn xã hội: Những trường hợp nào được ra ngoài

Moitruong.net.vn

– Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ…

 

 

Theo Vietnam+