[Infographics] Chính sách của Đảng và Nhà nước với người có công

Moitruong.net.vn

– Ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách lớn, thể hiện sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước; là trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh.

Theo TTXVN