[Infographics] Điện khí hóa nông thôn: 99,54% hộ gia đình có điện

Moitruong.net.vn

– Điện khí hóa nông thôn là một trong những thành tựu quan trọng, nổi bật của Việt Nam từ ngày đất nước thống nhất, với tỷ lệ các hộ gia đình có điện tăng từ 2,5% vào năm 1975 lên 99,54% vào năm 2020.

Theo TTXVN