[Infographics] Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp khi sản xuất “3 tại chỗ” gặp khó

Moitruong.net.vn

– Mô hình sản xuất “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ) là phương thức sản xuất tốt, có hiệu quả ở Bắc Ninh và Bắc Giang.

Mô hình “3 tại chỗ” áp dụng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang nhưng khi triển khai áp dụng tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thì chưa được thành công.

Theo TTXVN