[Infographics] Nhiều lợi ích khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Moitruong.net.vn

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.

Theo TTXVN