[Infographics] Những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống

Moitruong.net.vn

– Trí tuệ nhân tạo đang đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, thay thế nhiều công việc thủ công, tốn sức lao động. AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, thương mại điện tử…

Trên thế giới, các cường quốc đều xây dựng chiến lược phát triển riêng cho trí tuệ nhân tạo, lấy công nghệ AI làm cốt lõi cho sự tăng tốc của nền kinh tế.

Theo TTXVN