[Infographics] Nội dung Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

Theo Vietnam+