tiết kiệm điện

Sơn La tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm cho học sinh
Ngày 16/10, hơn 700 học sinh Trường tiểu học Quyết Thắng, TP. Sơn La đã tham gia hoạt động ngoại khóa, được lắng nghe tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.