[Infographics] Phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội cần lưu ý gì?

Moitruong.net.vn

– Công văn hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ phương thức và thời gian tuyển sinh của từng nhóm trường.

Theo Lao Động