[Infographics] Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Moitruong.net.vn

– Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy những điều rất hay, rất đúng về đạo đức cách mạng và chính Người là tấm gương tiêu biểu của nền đạo đức mang tính nhân văn sâu sắc.

Theo TTXVN