[Inforgraphic] Chính phủ dự kiến hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2019

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm nay dự kiến có 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt mức mà Quốc hội giao.

Theo Zing.vn